PERSBERICHT : VUB-leerstoel bevordert ethische financiële dienstverlening

Brussel, woensdag 12 september 2012

VUB-leerstoel bevordert ethische financiële dienstverlening

 

Stewardship of Finance, dat is de naam van een nieuwe leerstoel die de Vrije Universiteit Brussel en zes grote verzekeringsmaatschappijen hebben opgericht. De leerstoel moet ethische financiële dienstverlening bevorderen.VUB-rector Paul De Knop vindt het uitermate belangrijk dat de financiële sector vanuit een ethisch perspectief onder de loep wordt genomen‘De huidige financiële crisis toont aan dat morele reflectie meer dan noodzakelijk is.’ De bekende Belgische antropoloog Paul Jorion start in oktober de 15 gastcolleges die in het academiejaar 2012-2013 over het thema worden gedoceerd.

 

De leerstoel Stewardship of Finance loopt vijf jaar en is zowel een onderzoeks- als een onderwijsleerstoel. Voor de leerstoel heeft de Vrije Universiteit Brussel de financiële steun gekregen van zes verzekeringsmaatschappijen die ernaar streven om hun activiteiten op een duurzame en een verantwoorde manier te ontplooien. De leerstoel gaat donderdag 4 oktober van start en heeft in eerste instantie een looptijd van vijf academiejaren. Doctorandi zullen de thematiek van ethische financiële dienstverleningonderzoeken vanuit diverse wetenschappelijke disciplines zoals economie, rechten, filosofie, wiskunde en actuariaat. Het onderzoek moet tot nieuwe inzichten leiden over de ethiek en moraal van financiële activiteiten, in het bijzonder van verzekeringen en financieel beheer.

 

De leerstoel heeft twee pijlers: onderzoek en onderwijs. Via een reeks colleges leren studenten uit verschillende disciplines nadenken over stewardship of finance; kennis die ze later kunnen gebruiken als ze zelf in de financiële sector aan de slag gaan. Ook hoogleraren van de ULB participeren in het project en zullen hun studenten aansporen tot deelname aan de cursussen.

 

Paul Jorion

Voor de colleges doet de leerstoel een beroep op Paul Jorion. De bekende sociale antropoloog Paul Jorion heeft jarenlang in de Amerikaanse financiële sector gewerkt. Hij woont nu in Frankrijk en schrijft o.m. columns voor de economiebijlage van de gezaghebbende krant Le Monde. Ook zijn recente boek Le Capitalisme à l’Agonie kreeg wereldwijd veel aandacht. Jorion heeft onder meer gedoceerd aan universiteiten van Brussel, Cambridge en Paris VIII. Tijdens het academiejaar 2012-2013 zal hij zestig uurgastcolleges geven. De lessen vinden telkens plaats aan de Vrije Universiteit Brussel, op donderdag om 15 uur. In de loop van het academiejaar 2012-2013 vindt er vijf keeraansluitend een ronde tafel plaats, met Belgische en internationale panelleden. Naar aanleiding van de leerstoel zullen ook tal van andere conferenties plaatsvinden.

 

Voorzitter

De voorzitter van de leerstoel is professor in economisch en financieel recht Michel Flamée, die tevens actief is als bijzonder mandataris voor verzekeringstoezicht enauditeur bij de Nationale Bank van België. Prof. Koen Byttebier van de faculteit Recht en Criminologie staat in voor de algemene coördinatie met alle betrokken partners en faculteiten. Het project mag zich tevens verheugen in een actieve bijdrage van de ULB.

 

Verzekeraars

De zes verzekeringsmaatschappijen die de leerstoel ondersteunen zijn AG Insurance, Allianz, Baloise Insurance, Belfius Insurance, Ethias en P&V Groep.

Paul Jorion geeft op donderdag 4 oktober om 15 uur zijn inaugurale les voor de leerstoel. De wetenschapper gaat het dan hebben over “Why Stewardship of Finance?” Deze lezing vindt plaats op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel in Aula Q. (Over deze lokatie:http://www.vub.ac.be/infoover/campussen) Journalisten en anderegeïnteresseerden zijn van harte welkom.

 

Inhoudelijke informatie

Paul Jorion, 0033 6 27 25 63 35pauljorion@gmail.com

 

Informatie over leerstoel

Koen Byttebier, 0477871061koen.byttebier@vub.ac.be

 

 

   

Persrelaties Vrije Universiteit Brussel

Sicco Wittermans, tel. 02-629 21 37 of 0473-96 41 37

Sicco.wittermans@vub.ac.be